Revision og sikkerhed

2

Hos EKL revision søger vi at tilrettelægge vores revision således, at arbejdet ikke alene lever op til myndighedernes og interessenternes krav. Vi kan ligeledes, gennem det 
opnåede kendskab til virksomhedens økonomi, fungere som en kvalificeret rådgiver på det økonomiske område.

Som offentligt godkendt revisor er vi underlagt løbende kvalitetskontrol fra myndighederne. Det er derfor en naturlig del af vort arbejde at sikre, at kvalitetsnormer for revisionen overholdes. Til udførelsen af revision anvender vi moderne og effektive revisionsværktøjer, som bidrager til et højt fagligt niveau. Vi sørger for hele tiden at være opdateret i forhold til nye  love, regler og andre redskaber, så vi på denne måde kan udføre revision på en tryg, effektiv og sikker måde.