Nyheder

Skatten på sundhed

Det er godt for alle parter, hvis en syg medarbejder er hurtigt tilbage i jobbet. Men hvilke skatteregler gælder egentlig, hvis du tegner en sundhedsforsikring for dine medarbejdere?

Mange arbejdsgivere tilbyder deres medarbejdere en sundhedsforsikring. Forsikringen kan eksempelvis tilbyde hjælp hos psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut, og hjælpe med at guide en sygdomsramt medarbejder igennem hospitalssystemet eller tilbyde privat hospitalsbehandling. Det sker normalt ved, at medarbejderens praktiserende læge vurderer behovet for behandling ud fra et lægefagligt synspunkt.

Formålet med dette personalegode er naturligvis at få syge medarbejdere hurtigt tilbage på arbejdspladsen igen. Pensionsselskaberne vil gerne udbrede brugen af sundhedsordningerne. På den måde sikrer de sig, at der bliver gjort en indsats for at fastholde syge medarbejdere på arbejdsmarkedet, så de ad den vej måske kan nedsætte risikoen for invaliditet, der koster meget for pensionsselskaberne. I nogle tilfælde ønsker pensionsselskaberne kun at sælge en sundhedsordning i tilknytning til en pensionsordningen. I andre tilfælde kan en virksomhed købe en sundhedsforsikring til medarbejderne, uden at der behøver at være etableret en pensionsordning samme sted.

Delvis skat af præmien
I 2012 fjernede Folketinget muligheden for at få fuldt fradrag for en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. Medarbejderen skal derfor beskattes af den del af udgiften, der svarer til hvor stor en andel af skaderne hos forsikringsselskabet, der er sket i arbejdstiden. Så hvis en sundhedsordning koster eksempelvis 3600 kroner i årlig præmie, og halvdelen af skaderne er sket i fritiden, skal medarbejderen beskattes af 1800 kr. årligt.

Virksomheden har fuldt fradrag for indbetaling, men medarbejderne skal have lagt 1800 kr. oven i lønnen før skat, svarende til 150 kr. pr. måned. Dine medarbejde får derfor en udgift, hvis du tilbyder dem en sundhedsordning. Alligevel kan det være en fordel, da præmien normalt er højere, hvis de skal købe forsikringen enkeltvis som privatpersoner.

Hvis dine medarbejdere ikke er dækket af en sundhedsforsikring, men du beslutter at din virksomhed vil betale for behandlingen direkte til eksempelvis et privat sygehus, skal medarbejderen beskattes af prisen for behandlingen. Som arbejdsgiver har du altid fradrag, hvis det er en relevant driftsudgift.

Fradrag for selvstændige?
Som selvstændig erhvervsdrivende kan du ikke trække præmien for en sundhedsforsikring til dig selv fra i skat. Men ejer du et selskab, kan selskabet fratrække præmien og du beskattes efter samme regler som gælder for andre lønmodtagere.

Kilde: FSR – danske revisorer, 10-05-2016