Nyheder

Sikkerhed og risiko hænger sammen

Virksomheder med en revisorerklæring på årsregnskabet får en væsentlig bedre risikoscore og anses for mindre risikofyldte, end virksomheder uden nogen påtegning fra revisor. Sådan lyder en af konklusionerne fra en ny analyse af over 200.000 2014-årsregnskaber, som foreningen har gennemført i samarbejde med Experian.

For de rigtig mange revisorer, som i første halvår af 2016 har siddet med selskabernes regnskaber, er konklusionen næppe overraskende. De har i forbindelse med revisionen rettet væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget hos rundt regnet hvert fjerde selskab. Det er godt eksempel på den sikkerhed revisionerne tilfører. Det underbygges af, at syv ud af 10 revisorer siger, at de under forårets revisioner har fundet og rettet væsentlige fejl i regnskabsgrundlaget. Det er fejl, som uden revisors mellemkomst sandsynligvis ville have gået igen i det endelige regnskab. Fejl som øger usikkerheden for alle de – banker, kunder og leverandører – som bruger regnskabet til at få viden om virksomhedens økonomiske situation. Konklusionen fra revisorerne er klar: Det ville have ført til kreditgivning på forkert grundlag eller for lave skattebetalinger, hvis ikke fejlene blev rettet. Det er et par meget gode eksempler på den ekstra risiko, der kan være ved en virksomhed uden erklæring, og den værdi revisionen har.

Derfor er det ikke uproblematisk, at over 70.000 selskaber har fravalgt at få deres regnskab revideret.

Valget eller fravalget af erklæring skal selvfølgelig afspejle virksomhedens behov, og ikke alle virksomheder har brug for en erklæring på regnskabet. Men der er også virksomheder, der har et behov. Tag for eksempel et nystartet selskab, hvor indskuddet er minimalt og regnskabet er uden erklæring. Det vil ikke være overraskende, hvis bankerne er tilbageholdne med finansiering til sådan et selskab og leverandørerne tøvende. Så i den situation kan en erklæring fra en revisor være med til at sikre virksomhedens finansiering eller at prisen på finansieringen bliver lavere.

Spørgsmålet om erklæring eller ej giver derfor grundlag for en god snak mellem revisor og virksomheden. Det handler om at finde den løsning, som giver den sikkerhed og gennemsigtighed, der skal til for at lande den nødvendige finansiering og betrygge de kunder og samarbejdspartnere, som skal sikre virksomhedens vækst.

Analysen af de mange regnskaber viser også, at selskaberne typisk fastholder den erklæring, de er ”startet med” i op mod seks år.  Starter en virksomhed uden erklæring, går der altså lang tid, inden de kigger i revisors retning.

Kilde: FSR – danske revisorer, 19-08-2016