Nyheder

Professionelle investorer har stor nytte af regnskabsinformation

En ny international forskningsundersøgelse kortlægger professionelle investorers synspunkter om og brug af finansielle oplysninger fra virksomhedernes rapportering. Undersøgelsen viser, at regnskabsoplysninger ses som et vigtigt input for professionelle investorers beslutningstagning.

Den uafhængige forskningsrapport er udarbejdet af EFRAG og ICAS baseret på interviews med professionelle investorer og har til formål at undersøge nytten af ​​den finansielle rapportering, og undersøge hvordan den har konsekvenser for udstedelse af standarder i almindelighed og den aktuelle debat om begrebsrammen for regnskabsaflæggelsen.

Rapporten præsenterer de vigtigste resultater af den empiriske undersøgelse. Undersøgelsen er baseret på både kvantitative og kvalitative data fra 81 face-to-face interviews med professionelle investorer fra 16 forskellige lande. For at udlede investorernes vurdering af beslutningen om nytte, blev interviewene opbygget omkring et kort fiktivt regnskab fra en stor privat europæisk produktionsvirksomhed, der har betydelige finansielle investeringer.

Det blev bekræftet af undersøgelsen, at regnskabet ikke anvendes isoleret, hvilket betyder, at professionelle investorer også tillægger alternative informationskilder stor værdi. Disse alternative informationskilder omfatter kvalitative og kvantitative ikke-finansielle oplysninger om virksomheden og dens ledelse, information om branchen og konkurrenter, oplysninger om produktmarkeder, og, i mindre omfang, oplysninger om corporate governance og den generelle makroøkonomiske situation. Disse oplysninger stammer både fra virksomhedens styrings- og informationssystemer og formidlere såsom finansielle analytikere og ratingbureauer.

Undersøgelsen viser ligeledes, at professionelle investorer ser corporate governance i en virksomhed som en afgørende faktor i den repræsentative troværdighed af regnskabsdata. Corporate governance omfatter et komplekst, rigt sæt af mekanismer, der garanterer, at virksomheden ledes i bedste overensstemmelse med sine ejeres interesse og indeholder elementer som ejerstruktur, revisionskvalitet og bestyrelsens sammensætning.

Resultaterne af denne undersøgelse har stor betydning for forskellige grupper, herunder standardudstedere, akademikere, brugere og virksomheder som producenter af finansiel rapportering. Resultaterne kan være relevante for standardudstedelsen i almindelighed og for den nuværende debat om begrebsramme for finansiel rapportering.

Denne undersøgelse er en opfølgning på en tidligere EFRAG / ICAS rapport om brugen af ​​oplysninger for kapitaludbydere.

Se hele den nye undersøgelse her

Kilde: FSR – danske revisorer, 31-03-2016