Nyheder

Nye bilafgifter til danskerne

Efter ugers forhandling kunne der præsenteres en ændring af bilafgifterne. Aftalen skal tilgodese ny teknologi samt mere sikre biler og får især effekt for mellemklassebilerne. Omlægningen indebærer både andre afgiftssatser og en mindre teknisk baseret afgift.

Registreringsafgiften har længe været et omdiskuteret emne, der hovedsageligt har bundet i en meget høj afgiftssats. Reglerne i dag for personbiler udgør for personbiler 105 pct. af bilens afgiftspligtige værdi op til 106.600 kr. og 150 pct. af værdien derover.

Med omlægningen sænkes den lave afgiftssats fra 105 pct. til 85 pct. Samtidig rykkes skalaknækket op fra 106.600 kr. til 185.000 kr. Der skal derfor betales en lavere afgift for mere af bilens værdi, hvilket alt andet lige sænker prisen på bilerne. Den høje sats over skalaknækket beholdes på 150 pct.

Der vil samtidig indgå en række sikkerhedsmæssige faktorer i forhold til afgiften, hvor sikre biler får et større fradrag, hvilket typisk er tilfældet ved større og dyrere biler.

Der vil med omlægning også opnås et større fradrag i registreringsafgiften for biler med et lavt brændstofforbrug (benzinbiler, som kører mere end 20 km/l, og dieselbiler, som kører mere end 22 km/l) samt en forhøjelse af afgiften for biler, der har et højt brændstofforbrug.

Der sker desuden en omlægning af afgifterne for grøn ejerafgift, reparationsgrænse, autocampere, veteran- og varebiler samt stramning af afgiftsreglerne vedrørende leasingbiler.

Broafgift

Det skal desuden være billigere af køre over Storebælt. Takstnedsættelsen ved kørsel over Storebælt skal gradvist nedsættes med 25 pct. og vil begynde i 2018 og være fuldt indfaset, når Vestfynske motorvej er fuldt udbygget til 3 spor.

Ikrafttræden

Nedsættelsen af registreringsafgiften samt sanering af sikkerhedsfradrag og ændringerne vedrørende energieffektivitet i registreringsafgiften har virkning fra fremsættelsen af lovforslaget i Folketinget den 3. oktober 2017. Stramninger af afgiftsreglerne vedrørende leasing af biler har ligeledes virkning fra fremsættelsen af lovforslaget. Endelig har forhøjelsen af den grønne ejerafgift virkning for biler indregistreret for første gang i Danmark den 3. oktober 2017 eller senere, men opkrævningen af den nye højere ejerafgift sker først fra den 1. juli 2018.

Læs hele aftalen om lavere registreringsafgift her.

Kilde: FSR – Danske revisorer, 28-09-2017