Nyheder

Manglende registrering af virksomhedens legale ejere kan medføre tvangsopløsning

A/S, ApS, IVS, P/S og SE-selskaber har pligt til at registrere ejerforhold. Det er de såkaldte legale ejere, der skal registreres.

Personer eller virksomheder, der ejer 5 procent eller mere af virksomhedens kapitalandele eller stemmerettigheder, skal registreres. Hvis ingen personer eller virksomheder ejer 5 procent eller mere af kapital eller stemmer, skal den oplysning registreres. Baggrunden for dette er at skabe åbenhed og gennemsigtighed med henblik på at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask.

Den 1. december 2016 vedtog Folketinget lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Loven giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der ikke registrerer ejerforhold vedr. legale ejere. Reglen trådte i kraft den 1. januar 2017.

Lov nr. 1547 af 13. december, 2016, § § 1, nr. 8 (selskabslovens § 225)

Erhvervsstyrelsen har gennemført en informationsindsats med henblik på at få virksomhederne til at registrere ejerforhold.

I den kommende tid udsendes påmindelsesbreve til de virksomheder, der endnu ikke har registret ejerforhold vedr. legale ejere.

Konsekvenser ved manglende registrering

For virksomheder, der ikke har registreret legale ejere inden udløbet af fristen i påmindelsesbrevet, vil Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel påbegynde tvangsopløsningsprocessen.

Det betyder, at virksomhederne modtager et sidste varselsbrev med en ny frist for registrering af legale ejere. Samtidig oplyses virksomhederne om, at Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel vil anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden, hvis registreringen ikke er sket inden den nye frist.

Hvis virksomhederne – efter udløbet af fristen i det sidste varslingsbrev – fortsat ikke registrerer oplysningerne om deres legale ejere, vil virksomheden uden yderligere varsel blive sendt til tvangsopløsning, og virksomheden modtager en kopi af brevet til skifteretten.

Læs mere om registrering af ejerforhold her:

Ejerforhold skal registreres i Virk Indberet via Ændre virksomhed.
Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside under Registrering af Ejerforhold.

Kilde: Erhvervsstyrelsen, 20-04-2017