Nyheder

LEI-kode bliver et krav for erhvervskunder

Nyt identifikationssystem skaber større gennemsigtighed på værdipapirmarkedet. Ønsker du som erhvervskunde at handle med værdipapirer gennem en værdipapirhandler i EU skal du senest den 3. januar 2018 have erhvervet en LEI-kode.

LEI-koden (Legal Entity Identifier) er et identifikationsnummer, som alle juridiske enheder i EU skal anvende, når de handler med værdipapirer på et reguleret marked i EU.

Tilbage i januar 2017 trådte udstederbekendtgørelsen i kraft som følge af gennemsigtighedsdirektivet, hvorefter udbydere, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret markedet skal angive deres LEI-kode ved indberetning af regulerede oplysninger. Nu er tiden så kommet til identifikation af erhvervskunder, der handler med værdipapirer gennem en værdipapirhandler. Værdipapirhandleren er fra den 3. januar 2018 forpligtet til at annullere en erhvervskundes transaktion, hvis erhvervskunden ikke har oplyst sin LEI-kode.

Indførelsen af LEI-systemet skal ses i lyset af erfaringer fra slut 00’erne, hvor manglende gennemsigtighed om aktører på værdipapirmarkedet var en væsentlig faktor bag udbruddet af finanskrisen.

Myndighederne får ved LEI-systemet bedre forudsætninger for at overvåge transaktioner med store risici, ligesom det for andre interessenter på værdipapirmarkedet bliver nemmere at gennemskue, hvem de handler med.

Supplement til CVR-nummer:

Det er vigtigt at understrege, at LEI-koden ikke erstatter det danske CVR-nummer, men alene supplerer dette, da CVR-nummeret kun er gældende som identifikation i Danmark.

Selve oprettelsen af en LEI-kode sker ved kontakt til en LEI Issuing Organization. Pt. er der ingen danske LEI-udbydere, hvorfor man må erhverve LEI-koden hos en udbyder uden for landets grænser.

I forbindelse med oprettelsen har LEI-udbyderne brug for de typiske virksomhedsdata der fremgår af CVR-registeret. Herudover opkræver LEI-udbyderne et oprettelsesgebyr i størrelsesordenen 100-150 euro samt et årligt gebyr. GLEIF (Global LEI Foundation), som står bag LEI-systemet, har oplyst, at indtægterne fra LEI-koderne går til administration, systemudvikling og kundeservice.

Finans Danmark har udstedt et faktadokument om LEI-koder, der kan læses her.

Kilde: FSR-danske revisorer, 21-09-2017