Nyheder

Lær mere om de nye vurderinger af ejerboliger på vurderingsportalen.dk

Vurderingsstyrelsen lancerer den 29. oktober www.vurderingsportalen.dk. På portalen kan man få indsigt i den data, som Vurderingsstyrelsen vil benytte til den offentlige ejendomsvurdering. Derudover kan man bl.a. få viden om, hvordan Vurderingsstyrelsen beregner den offentlige ejendomsvurdering.

 

FSR – danske revisorer deltog mandag den 28. oktober i en fremvisning af vurderingsportalen.dk, hvor Vurderingsstyrelsen ønskede at vise, hvad www.vurderingsportalen.dk indeholder af information.

På vurderingsportalen.dk kan du blandt andet se en film om de centrale data for den offentlige ejendomsvurdering samt få indsigt i den data, som vil blive anvendt i den fremtidige ejendomsvurdering.

Det kan ikke være gået ret mange forbi, at Vurderingsstyrelsen snart inviterer ca. 80.000 ejerboligejere i Danmark til at modtage vejledende ejendomsvurderinger. De berørte ejerboligejere vil blive inviteret via E-boks den 30. oktober. Hvis de udvalgte boligejere ønsker at deltage i undersøgelsen, skal de gøre det inden den 18. november.

De 80.000 ejerboligejere bliver inviteret ind i testmiljø, hvor de bliver præsenteret for en ikke-bindende offentlig ejendomsvurdering samtidig med, at de accepterer at svare på spørgsmål om testmiljøet og ejendomsvurderingen. Da der er tale om testmiljø, vil de udvalgte boligejere derfor ikke få adgang til indsigelser over datagrundlaget eller klageadgang over ejendomsvurderingen. I forbindelse med udsendelse af den juridisk bindende offentlige ejendomsvurdering i slutningen af 2020, vil de berørte 80.000 boligejere derfor også modtage den juridisk bindende ejendomsvurdering.

I forbindelse med de vejledende ejendomsvurderinger lanceres www.vurderingsportalen.dk den 29. oktober, hvor alle ejerboligejere vil få adgang til den data, som Vurderingsstyrelsen har adgang til i forbindelse med den fremtidige juridisk bindende ejendomsvurdering.

Vurderingsstyrelsen har udarbejdet denne folder vedr. de nye offentlige ejendomsvurderinger. Vurderingsstyrelsen har desuden lavet et udkast til det brev, som ejerboligejere modtager vedr. det datagrundlag, som Vurderingsstyringsstyrelsen har adgang til, og som man vil modtage forud for den offentlige ejendomsvurdering. Vurderingsstyrelsen har desuden lavet et udkast til det brev, som ejerboligejere modtager vedr. selve ejendomsvurderingen.

Vurderingsportalen.dk vil være portalen, hvor boligejere fremadrettet kan finde information om den offentlige ejendomsvurdering 2020. På www.vurdst.dk vil man finde information om de nuværende offentlige ejendomsvurderinger.

Kilde: FSR – danske revisorer, 01-11-2019