Nyheder

Kom frit frem...

Hvis din virksomhed vil have bedre mulighed for at opnå lån og kreditter, er det en god idé at komme frit frem med din virksomheds regnskabsoplysninger.

Åbenhed om virksomhedens forhold giver din bank og andre långivere et bedre grundlag for at foretage en korrekt kreditvurdering. Det kan være med til at hjælpe dig til bedre låne- og kreditvilkår.

Regnskabsinformationer skaber tillid i den digitale branche

”Når man har et selskab, kan andre også se regnskabstallene, og det kan godt være enulempe. Men det er vigtigt for mig, at mine kunder kan se, at vi tjener penge, og at vi ikke er væk i morgen. Jeg undersøger jo også selv, om mine nye kunder har en god økonomi.”

Anders Ebdrup, direktør SMARTPAGE A/S

Troværdig regnskabsinformation er afgørende for kreditmulighederne

”Det er meget vigtigt i vores kreditanalyse af virksomheder, at de regnskabsmæssige informationer er af høj kvalitet. Det øger troværdigheden, at vi kan se, at revisoren er sparringspartner for virksomheden, når vi skal udlåne penge, stille garantier og kautioner.”

Anders Christian Andersen, erhvervskundedirektør Vækstfonden

Regnskabsinformationer af høj kvalitet er alfa og omega

Alle banker udarbejder en kreditvurdering af deres kunder, og det har betydning for, om din virksomhed får gode eller mindre gode låne- og kreditvilkår. Flere og bedre oplysninger understøtter muligheden for at opnå de lån og kreditter, din virksomhed har behov for.

Der er flere faktorer, der er afgørende for, om du opnår lån og kreditter:

  • En god forretningsidé
  • Realistiske budgetter
  • Driftsregnskaber
  • Likviditetsbudgetter
  • med videre ...

Tal med din revisor om, hvad der kan hjælpe dig godt på vej-

Banken bruger dine oplysninger til kreditvurdering

”I samarbejde med vores kunder udarbejder vi en styrkeprofilanalyse bl.a. for at vurdere kreditrisikoen. Her er den økonomiske situation, lederevner og kvaliteten af de finansielle oplysninger vigtige. Jo flere væsentlige informationer om virksomheden, jo bedre tillid og grundlag har vi som bank for at vurdere virksomhedens kreditværdighed og forstå virksomheden.”

Merete Friis, afdelingsdirektør Jyske Bank

Informationer af høj kvalitet er afgørende for lånevilkårene

”Informative regnskaber og gennemarbejdede finansielleinformationer af høj kvalitet medfører hurtigere svar,når du vil låne penge gennem Flex Funding. Det er også afgørende for at opnå bedre lånevilkår og for kravet til de sikkerheder, du eventuelt skal stille.”

Henrik Vad, CEO Flex Funding A/S

Ingen låner penge ud med bind for øjnene...

Det gælder, uanset om din virksomhed vil låne penge i banken eller have kredit hos dine leverandører.

De bruger blandt andet din virksomheds regnskaber til at vurdere, om de vil yde lån, finansiere et aktiv via leasing eller give kredit. Forøg muligheden for bedre lånevilkår og bedre bundlinje for din virksomhed.

Årsrapporten er bankens vigtigste kilde til information. Hvis mængden og kvaliteten af information er høj, vil bankens mulighed for at lave en korrekt kreditvurdering være bedre. Det øger virksomhedens mulighed for at låne penge til en lavere
rente.

En informativ årsrapport skaber tryghed og gennemsigtighed. 47 % af Dansk Erhvervs medlemmer mener, det vil skabe større usikkerhed for deres forretning, hvis der er færre oplysninger i kunders og konkurrenters regnskaber, end der er i dag.

Bankers udlån baseres ofte på viden om virksomheden og muligheden for at få stillet sikkerhed. Hvis bankens viden om virksomheden er lav, vil der typisk være et større krav om at stille sikkerhed i fx virksomhedens aktiver.

”Det er i virksomhedernes egen interesse at levere et detaljeret regnskab, der kan skabe tillid hos banker, investorer og samarbejdspartnere og styrke kreditværdigheden.”

Henrik Kølle Petersen, Market President,
Kreditbureauet Experian

korrekt-kreditvurdering-graph

Et revideret årsregnskab kan øge bankens vilje til finansiering. Revisors påtegning bidrager til at øge bankens tillid til dine regnskaber.

En høj kreditrating er udtryk for, at virksomheden vil have lettere ved at låne penge. Kreditbureauet Experian har vurderet mere end 100.000 små selskabers kreditværdighed i 2013. Konklusionen er, at virksomheder med reviderede årsregnskaber uden anmærkninger i gennemsnit har en væsentligt højere kreditrating end virksomheder uden reviderede regnskaber.

Kilder: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, februar 2014; Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder, analyse udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af DAMVAD, juni 2014; Værdien af revision, undersøgelse udarbejdet for FSR – danske revisorer af Epinion, november 2015