Nyheder

Indbetalingsfristen for første ordinære aconto skatterate er lige om hjørnet

Første ordinære aconto skatterate for selskaber m.v. for indkomståret 2016 skal indbetales senest den 21. marts 2016. Anden ordinære rate skal være indbetalt senest den 21. november 2016.

Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års indkomstskat. Det betyder, at raterne for 2016 er beregnet på baggrund af indkomstårene 2012, 2013 og 2014. Aconto skatteraterne betales via Skattekontoen i TastSelv Erhverv. Husk at indbetalinger der foretages tidligere end 5 dage før fristen, vil blive tilbagebetalt fra skattekontoen. De tidligste indbetalingsdatoer er derfor 16. marts og 16. november. Betalingsfristerne for både ordinær og frivillig acontoskat er normalt 20. marts og 20. november, men da de normale satser frister falder på søndage i 2016, er fristen rykket til de førstkommende bankdage.

Frivillig acontoskat

Selskaber kan vælge at indbetale frivillig acontoskat, hvis der forventes en restskat for indkomståret 2016. Ved at indbetale frivillig acontoskat undgår selskaber et ikke-fradragsberettiget rentetillæg på restskatten. Den frivillige acontoskat kan indberettes via TastSelv Erhverv frem til 1. februar 2017. Den første frivillige indbetaling af acontoskat for indkomståret 2016 skal, som den ordinære acontoskat, være indbetalt senest den 21. marts 2016. Indbetalingen foretages via TastSelv Erhverv. Det er dog vigtigt først at indberette i TastSelv Erhverv, at der ønskes foretaget en frivillig indbetaling, idet betalingen returneres, såfremt ændringerne ikke er registrerede. Den frivillige acontoskat kan dog først ses på Skattekontoen dagen efter indberetningen er foretaget.

Nedsættelse af acontoskat

Forventes det, at indkomstskatten vil være lavere end den beregnede acontoskat, kan raterne nedsættes i TastSelv Erhverv under punktet ”Acontoskat”. Ændringer kan foretages indtil betalingsfristen henholdsvis den 21. marts 2016 og den 21. november 2016.  

Læs mere om aconto-selskabsskatten her.

Kilde: FSR – danske revisorer, 15-03-2016