Nyheder

Flere års offentlig digitalisering har ikke lempet virksomhedernes byrder

Det er ikke blevet lettere at indberette til det offentlige, vurderer revisorerne i ny undersøgelse. Krav om flere oplysninger og manglende brugervenlighed blandt årsagerne til, at indberetningerne koster virksomhederne mere tid. FSR – danske revisorer foreslår obligatorisk byrdetest, når nye offentlige løsninger lanceres.

Over de seneste fem år har de samlede byrder ved indberetninger til det offentlige været stigende. Sådan lyder dommen fra otte ud af 10 revisorer i en ny undersøgelse fra FSR – danske revisorer.

Mens det offentlige løbende har digitaliseret en række indberetningsløsninger – eksempelvis skatteindberetninger for selskaber og indsendelse af årsrapporter – så har digitaliseringen ifølge revisorerne endnu ikke haft positiv effekt på virksomhedernes tidsforbrug, når de indberetter.

”Faktisk vurderer to tredjedele af revisorerne, at digitaliseringen har resulteret i, at indberetningerne er blevet mere tidskrævende. Det koster naturligvis kræfter at lære nye løsninger at kende, men set i forhold til de kræfter, der er lagt i digitaliseringen, er det en lidt bekymrende tendens,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer Tom Vile Jensen.

Revisorerne vurderer blandt andet, at der i dag skal indberettes flere oplysninger end tidligere. Samtidig oplever de, at virksomhederne i stort omfang har brug for hjælp til indberetningerne.

”Samlet giver det et billede af, at digitaliseringen i første omgang er brugt til at hente gevinster på offentlig side, mens bøvlet skubbes over på virksomhederne. Et eksempel er selskabsselvangivelsen som ved digitaliseringen voksede fra fire til 11 sider. Vi foreslår derfor, at obligatoriske digitale løsninger med en vis volumen ikke må lanceres uden en ’byrdetest’, som giver en vurdering af, hvilken effekt de har på byrderne hos virksomhederne – og at udgangspunktet for nye løsninger altid er, at byrderne reduceres,” siger Tom Vile Jensen.

Fokus på brugervenligheden kan reducere tidsforbruget
Skal byrderne i de eksisterende digitale indberetningerne reduceres, peger revisorerne primært på to ting. Brugervenligheden skal forbedres og dobbeltindberetninger skal udryddes ved i højere grad at genbruge data på tværs af myndigheder.

”Dobbeltindberetninger tager dobbelt så lang tid. Digitaliseringen gør det lettere at genbruge data. Det skal vi selvfølgelig høste gevinsterne af,” siger Tom Vile Jensen og fortsætter:

”Et øget fokus på brugervenligheden er dog det, som flest revisorer efterspørger. Bedre brugervenlighed kan minimere både misforståelser, spildt tid og supportopkald til det offentlige. Inddragelse af brugerne og brugertests bør derfor altid være i fokus, når nye løsninger lanceres, mens eksisterende løsninger med en vis volumen løbende bør brugertestes efter lancering.”

Kilde: FSR – danske revisorer, 21-03-2017

Læs hele undersøgelsen

Administrative byrder og indberetninger til det offentlige
FSR – survey, februar 2017