Nyheder

Finansiering: Mindstegrænsen for lån hos Vækstfonden sat ned til 1 million kroner

I april 2016 satte Vækstfonden minimumsgrænsen for lån direkte ned fra 2 millioner kroner til 1 million kroner. Er finansieringsbehovet mindre end 1 million kroner, kan en løsning være en vækstkaution.

Vækstfondens vækstlån er målrettet små og mellemstore virksomheder, som har svært ved at opnå lån i banken, typisk fordi egenkapitalen er for lille, eller virksomheden ikke kan stille tilstrækkelige sikkerheder.

Tidligere var mindstegrænsen for lånet, at en virksomhed skulle låne mindst 2 millioner kroner. Men siden april i år har det beløb været sat ned til det halve, så en virksomhed nu kan låne fra 1 million kroner og op.
Siden grænsen blev sat ned, har mere end 80 virksomheder allerede ansøgt om et af de mindre lån.

Udlånsdirektør i Vækstfonden Jens Mølby:

”Vi oplevede tidligere, at det kunne være vanskeligt for især iværksættere og de mindre virksomheder at få deres samlede finansiering til at falde på plads med den hidtidige minimumsgrænse. Der er ingen tvivl om, at den lavere grænse gør det betydeligt lettere. Efterspørgslen taler næsten for sig selv.”

Efterspørgslen på de mindre Vækstlån kommer fra hele landet, dog med en overvægt vest for Storebælt.

Brug for mindre en 1 million kroner?
For virksomheder med et finansieringsbehov under den nye minimumsgrænse for Vækstlån på 1 million kroner, er der fortsat mulighed for at benytte en Vækstkaution, hvor Vækstfonden kautionerer for virksomhedens lån i banken.

Om Vækstlån

Om Vækstkautioner

Hvad er en Vækstkaution? (Åbner på Vækstfondens hjemmeside).

Kilde: FSR den 22-11-2016