Nyheder

Få støtte til at ansætte en akademiker

Der findes flere forskellige ordninger, som gør det muligt for mindre virksomheder at søge støtte til at ansætte en akademiker.

Medarbejdere, der har en akademisk baggrund, kan medvirke til overskud og vækst i din virksomhed. De løser opgaverne på en måde, der giver struktur og merværdi. For at sætte gang i væksten, er der vedtaget forskellige ordninger, der gør det muligt for mindre virksomheder at opleve denne værdi, før de ansætter en akademiker på ordinære vilkår.

  • Samlet oversigt – hent en samlet oversigt over ordningerne (udarbejdet af DJØF
  • InnoBooster –  Programmet har til formål at gøre virksomheder mere innovative
  • Løntilskudsordningen – Til virksomheder der vil prøve at have en akademiker ansat i længere periode
  • Virksomhedspraktikant – Til virksomheder der vil prøve at have en akademiker ansat i kortere periode (praktikken kan kombineres med de andre ordninger)

 

InnoBooster
InnoBooster giver tilskud til at gøre virksomheder mere innovative – det kan blandt andet ske ved at hente støtte til at ansætte folk med kompetencer, der skal understøtte et udviklingsprojekt.

Varighed Innobooster kan investere i forløb på op til 2 års varighed.
Krav til virksomheden Virksomheden skal have en omsætning på mindst 2 mio. kr. eller tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital inden for de seneste to år.Start-up virksomheder, der er under 3 år gamle, kan alternativt vise deres potentiale ved at redegøre for at man har et team med stærke og relevante kompetencer i forhold til ideen, eller at man har opnået væsentlige resultater enten i form af forsknings-/udviklingsresultater eller i form af markedsudbredelse.

Projektet skal indeholde nyskabende elementer. Det skal være en idé om, at udvikle et nyt produkt eller en ny service, der ikke er på markedet i dag, eller det kan være en idé til markant at forbedre en proces i virksomheden, så virksomhedens konkurrenceevne forbedres væsentlig.

Der gives ikke bevillinger til rutinemæssige tiltag f.eks. strategiudvikling og kommunikation

Løn og tilskud Virksomheden kan søge mellem 50.000 – 5 mio. kr. Jo flere penge der søges om, jo større krav til projektet.Tilskuddet kan gå til nyt udstyr, tilkøb af viden og nye medarbejdere eller til medarbejdere, der allerede er ansatte, men som skal arbejde med projektet.

Nyansatte forhandler selv sin løn med virksomheden, men virksomheden får fast 1/3 af 750 kr. i tilskud til lønnen (den faste timesats, skal dække alle udgifter til overhead).

F.eks. kræver projektet 800 timer af den nyansatte, får virksomheden 200.000 kr. i tilskud til lønnen (800*250). Der er intet krav om, hvor stor en procentdel tilskuddet skal udgøre af lønnen, blot at alle udgifter med den ansatte er dækket ind.

Godkendelse Virksomheden søger om at deltage ved, at udarbejde og indsende en innovationsplan. Planen skal udarbejdes via.:www.innovationsplan.dk 

Virksomhederne kan indsende planen løbende. Innovationsfonden bestræber sig på at behandle ansøgningerne inden for en måned.

Læs mere InnoBooster:
http://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/innobooster

 

Løntilskudsordningen
Til virksomheder der vil prøve at have en akademiker ansat i længere periode

Varighed Maks 6 måneder
Krav til virksomheden Der skal være tale om en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere.

Jobbet skal derudover give den jobsøgende kompetencer, som kan føre til beskæftigelse i virksomheden, eller i en anden virksomhed.

Løn og tilskud I får et tilskud på 75,09 kroner per time for akademikere.
Tilskuddet må udgøre halvdelen af medarbejderens løn.
Godkendelse Jobcenteret godkender virksomheden.Udgangspunkt: Jobsøgende skal have været ledig i min. 6 måneder.

Virksomhedspraktikant
Til virksomheder der vil prøve at have en akademiker ansat i kortere periode (praktikken kan kombineres med de andre ordninger)

 

Varighed 4 uger (8 uger for nyuddannede)
Krav til virksomheden Virksomheden skal godkendes af jobcenteret, og der skal udarbejdes en praktikaftale.

Godkendelsen afhænger blandt andet af, om der på virksomheden er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden tilskud.

Løn og tilskud Der er ingen lønudgifter for virksomheden.
Godkendelse Jobcenteret godkender virksomheden.

 

 

Kilde: FSR – danske revisorer, 07-04-2016