Nyheder

Brexit – gode hjælpeværktøjer til din virksomhed

Det er endnu uvist, hvad rammerne for det fremtidige samarbejde mellem EU og Storbritannien kommer til at være. I denne sammenhæng har Erhvervsministeriet samt en række andre ministerier, lanceret et online værktøj, som du kan bruge i din forberedelse på Brexit.

Det er endnu usikkert, hvorvidt EU og Storbritannien når til enighed om en udtrædelsesaftale, som blandt andet sikrer ordentlige handelsforhold mellem parterne i fremtiden. Uanset om det ender med et såkaldt ”no deal scenarie”, eller parterne bliver enige, kan det have store konsekvenser for din virskomheds og handelsforhold til Storbritannien mv.. Dermed vil der være store usikkerheder og en række forhold, som danske virksomheder skal overveje med henblik på Brexit. Erhvervsministeriet har derfor lanceret en tjekliste, som du kan bruge til at få klarlagt konkrete konsekvenser af Brexit, og hvordan din virksomhed og dine kunder skal agere på specifikke fagområder.
Via simple Ja/Nej-spørgsmål vedrørende konkrete situationer, informerer Brexit-tjeklisten dig om opmærksomhedspunkter, så din virksomhed er klar til, at Storbritannien udtræder uden aftale med EU. Tjeklisten dækker en bred vifte af områder i alt fra eksport af varer til regnskab og revision. Baseret på dine svar udarbejdes en overskuelig tjekliste med punkter, som kræver særlig forberedelse eller handling.
Skattestyrelsen og Toldstyrelsen har lanceret en ”hand-out” vedrørende told-, skatte-, afgifts- og momsforhold. Denne vejledning skal, ligesom Brexit-tjeklisten, gøre dig opmærksom på de væsentligste ændringer, som danske virksomheder skal have fokus på, når Brexit bliver en realitet. Materialet besvarer spørgsmål på fire områder – momsrefusion, import, eksport og betydningen af udsendelse af britiske arbejdstagere til danske virksomheder. Danske virksomheder bliver fx oplyst om at, man skal registrere sig som eksportør, hvis man eksporterer varer til Storbritannien. Denne registrering er nødvendig for, at varerne overhovedet kan eksporteres til Storbritannien. Varerne vil sandsynligvis blive pålagt told efter WTOs ”Most Favoured Nation”-toldsatser. Virksomheder vil ikke længere kunne angive via one-stop-moms, da det kun eksisterer indenfor EU.
Brexit-tjeklisten kan findes her.
Rapporten om told-, skatte-, afgifts- og momsforhold med fokus på brexit kan findes her.