Nyheder

Afgifter ved for sen indsendelse af årsrapport stadfæstes af Erhvervsankenævnet

Den nedennævnte sag viser, at særlige omstændigheder, der kan begrunde afgiftsfritagelse ved for sen indsendelse af årsrapporter, ikke foreligger, når et selskabs øverste ledelse ikke har læst et påkravsbrev i selskabets elektroniske postkasse.

Klagen over adfærdsregulerende afgifter på 2.000 kr. pr. medlem af den øverste ledelse ved for sen indsendelse af årsrapport blev indbragt af ét medlem på vegne af alle tre bestyrelsesmedlemmer den 9. juli 2015 (J.nr. 2015-8794).

Det formelle sagsforløb var traditionelt: Erhvervsstyrelsen havde sendt et påkravsbrev den 23. juni 2015, hvorefter årsrapporten kunne indsendes uden afgift senest den 3. juli 2015. Indsendelsen skete først den 8. juli, hvorefter de tre bestyrelsesmedlemmer blev pålagt afgifterne ved skrivelser af 8. juli 2015.

Bestyrelsesmedlemmerne anførte, at de aldrig havde modtaget noget påkravsbrev fra Erhvervsstyrelsen. Det blev imidlertid bekræftet af eBoks A/S over for Erhvervsstyrelsen, at påkravsbrevet var fremkommet til selskabets elektroniske postkasse den 23. juni 2015, hvilket Erhvervsankenævnet lagde til grund for sin tiltræden af de pålagte afgifter i kendelsen af 8. februar 2016.

Sagen bekræfter endnu engang, at der skal foreligge helt særlige omstændigheder for at undgå afgifter.

Kendelse af 8. februar 2016 (j.nr. 2015-8794)

Kilde: FSR – danske revisorer; 28-09-2016